Prowadzenie zespołu wokalnego KrzyKaski

krzykaśki logo

Prowadzenie zespołu wokalnego KrzyKaśki. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży, która pragnie doskonalić własne umiejętności, rozwijać zainteresowania, uzdolnienia i pasje muzyczno – wokalne. Zajęcia będą podnosiły poziom umiejętności i będą dostosowane do wieku oraz potrzeb rozwojowych ich adresatów. W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostaną zajęcia wokalno-ruchowe prowadzone w TRZECH GRUPACH WIEKOWYCH:

Gr.1 dzieci z klas 1-3
Gr.2 młodzież z klas 4-5
Gr. 3 młodzież z klas 6 i gimnazjum
Podsumowaniem „ciężkiej” pracy uczestników zadania a także praktycznym wykorzystaniem nabytych podczas zajęć umiejętności będzie:

1. prezentacja swojego dorobku na festiwalach i koncertach dla różnych grup społecznych od seniorów po imprezy

dla dzieci

2. udział w 43 Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce 2016”

 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

logo_wroclawwww.wroclaw.pl

Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży

2

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia prowadzone w ramach projektu „Klubowe Centrum Aktywności” realizowanego w okresie 4.01.2016 do 31.12.2018” realizowanego na rzecz dzieci i młodzieży przez naszą Fundację.

Dni tygodnia i godziny, w których prowadzone są zajęcia:
Zajęcia interdyscyplinarne grupy młodsze:
kl. 1-3 SP37 PN 15:15-17:15
kl.3      SP113 WT 15:00-17:00
kl.2      SP118 WT 15:00-17:00
kl. 2    SP118 ŚR 15:00-17:00
kl. 3     SP118 CZ 15:00-17:00
kl. 1    SP113 PT 13:30-15:00
kl. 2    SP113 PT 15:00-17:00
kl. 1     SP118 PT 14:00-15:30
PT 15:30-17:00

Zajęcia interdyscyplinarne grupy starsze:
chłopcy kl.4-6  SR 17:00-19:00
dziewczęta kl.4-6 WT 17:00-19:00

 Regulamin:

Projekt współfinansowany ze środków:

wrocaw