Wesołe jest wspólne życie maluszka i staruszka

Wesołe jest wspólne życie maluszka i staruszka

Zadanie pn. „WESOŁE JEST WSPÓLNE ŻYCIE MALUSZKA I STARUSZKA” ma na celu organizację i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych, turystyczno – rekreacyjnych integrujących pokolenia oraz aktywizujących seniorów.  Nasze zadanie to przedsięwzięcie kompleksowe – prowadzonych będzie jednocześnie kilka uzupełniających się działań. Podczas realizacji zadania,

Prowadzenie zespołu wokalnego KrzyKaski

Prowadzenie zespołu wokalnego KrzyKaski

Prowadzenie zespołu wokalnego KrzyKaśki. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży, która pragnie doskonalić własne umiejętności, rozwijać zainteresowania, uzdolnienia i pasje muzyczno – wokalne. Zajęcia podnoszą poziom umiejętności i są dostosowane do wieku oraz potrzeb rozwojowych ich adresatów. W ramach realizacji zadania przeprowadzone